– Bản quyền của bài viết: Website duocsigokien.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung chia sẻ trên trang web và chịu hoàn toàn trách nhiệm bản quyền bài viết của mình. – Quy định về chia sẻ bài viết: Khi chia sẻ bất kỳ bài viết nào trên trang web của chúng tôi, các bạn cần lưu ý những điều sau đây:
  • Khi chia sẻ bài viết trên website duocsigokien.com, các bạn lưu ý cần ghi rõ nguồn về bài viết của chúng tôi.
  • Không được tự ý đổi nội dung hoặc xáo trộn nội dung trên bài viết chia sẻ của website.
  • Các bạn có thể trích dẫn bài viết nhưng không được thay đổi nội dung trích dẫn và cần ghi rõ nguồn về bài viết từ website chúng tôi.
  • Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng bài viết của chúng tôi cho mục đích thương mại của các bạn.
  • Chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm bản quyền bài viết đối với mọi bài viết sao chép, copy mà không ghi rõ nguồn từ website duocsigokien.com
– Bảo mật riêng tư: Chúng tôi cam kết trang web duocsigokien.com KHÔNG sử dụng bất cứ một loại mã độc nào chèn vào trong website hay lấy cắp thông tin người dùng. – Bình luận bài viết: Chúng tôi luôn sẵn lòng nhận mọi đóng góp và ý kiến bình luận từ các bạn đọc để có thể phát triển website ngày càng hoàn thiện hơn.